MENY

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer gäller för diagnoserna skivepitelcancer och adenocarcinom i matstrupen och adenocarcinom i magsäcken. Det omfattar inte andra tumörformer i dessa organ.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Kontakt

porträtt

Michael Hermansson

kirurg, ordförande vårdprogramgrupp

Skånes universitetssjukhus


Faktaägare:Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020