Till regionspecifikt innehåll

Njurcancer

I Sverige får cirka 1000 personer njurcancer varje år. Det motsvarar drygt två procent av all cancer i landet. Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Ungefär hälften av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. 

Den relativa femårsöverlevnaden är 83 procent av de patienter som var utan metastaser. Den är 15 procent för patienter med metastaser vid prognos. 

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om njurcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om njurcancer.

Bilaga 2P Regional cancerplan njurcancer (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för njurcancerprocessen

Regionala processledare

Ann-Helen Scherman Plogell

urolog

Läkargruppen Victoria

Ulrika Harmenberg

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Jenny Rundgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Peter Elfving

regional patientprocessledare njurcancer

Skånes universitessjukhus

Annika Håkansson

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Aktuellt arbete

Processgruppen för njurcancer har arbetat aktivt för att förbättra registrering och antalet patienter som utreds inom ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Vi kan se en förbättring, men arbetet fortsätter och vi följer detta mått vid våra avstämningsmöten. Genom regelbunden avstämning påverkas samsyn och tolkning av inklusionskriterier för patientgruppen. Under våren 2020 har vi arbetat fram sjukvårdsregionala riktlinjer och arbetssätt under pågående Covid-19-pandemi.

Under 2020 arbetar vi bland annat med:

 • Registreringsprocesser för valid datafångst i kvalitetsregister och nationell väntetidsdatabas
 • Samsyn av kriterier och gemensam tolkning för att påbörja standardiserat vårdförlopp
 • Väntetider till behandlingsstart

Regional processledare

Tomasz Jakubczyk

urolog

Länssjukhuset Ryhov

Njurcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom njurcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess njurcancer

Vårdprocessen för njurcancer arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning för patienter med njurcancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Omarbetat nationellt vårdprogram och framtagning av regionala medicinska riktlinjer.  
 • Utvärdering av standardiserade vårdförlopp. 
 • Etablering av nationell forskargrupp för registerforskning (SWEKCG). 

Regional processägare

porträtt

Magnus Fovaeus

regional processägare njurcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst