MENY

Cancer under graviditet – vägledning

Vägledningen för cancer under graviditet har som mål att öka kunskapen kring hur cancerdiagnostik och cancerbehandling kan genomföras hos gravida patienter. Den riktar sig till personal inom cancervården men även till personal inom andra discipliner som kan komma i kontakt med gravida patienter med cancer.

Läs vägledningen på webben
Ladda ner vägledningen (pdf, nytt fönster)

Cancer under graviditet är sällsynt. Därför är det viktigt att samla kunskap och utveckla kompetens inom området genom samverkan med specialiserade kollegor.

Vägledningen ger inte tillräckligt underlag för att planera utredning eller ge behandling, men kan ge en överblick och fungera som utgångspunkt för vidare kunskapssökning. Länkar till aktuella nationella och internationella riktlinjer finns sist i dokumentet.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Väst. 


Gemensam information uppdaterad: 25 april 2019