Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2018