MENY
Till regionspecifikt innehåll

Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

Risken att avlida av prostatacancer är starkt beroende på cancerns utbredning och hur aggressiv den är. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Prostatacancer indelas i lågriskcancer, mellanriskcancer, högriskcancer och fjärrmetastaserad cancer. Grupperna fördelas enligt följande:

  • Lågrisk: 26 procent
  • Mellanrisk: 34 procent
  • Högrisk: 28 procent
  • Fjärrmetastaserad: 12 procent

PSA-testning minskar dödligheten i prostatacancer men leder till att vissa män behandlas i onödan, med minskad livskvalitet som följd. Aktiv monitorering innebär att man följer män med lågrisktumörer för att senare behandla de män vars cancer tillväxer. Denna behandling tillämpas allt mer och är standard vid mycket lågrisktumörer.

Multidisciplinär konferens (MDK) för män med högrisk prostatacancer införs i hela landet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om prostatacancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om prostatacancer.

Bilaga 2P Utvecklingsplan prostatacancer

Regionala processledare

Stefan Carlsson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Marie Hjälm Eriksson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Anna Hägglund

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Göran Ahlgren

urolog, processledare

Skånes universitetssjukhus

Prostatacancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom prostatacancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk


Faktaägare: Pär Stattin, urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 11 december 2018

Regional information uppdaterad: 11 december 2018