Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 18 september 2018