MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i december 2018.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram prostatacancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

En uppdaterad version av vårdprogrammet är på remissrunda

Vårdprogram på remiss

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Kortversion för allmänläkare

De delar i vårdprogrammet som särskilt berör primärvården har sammanfattats i en särskild version för allmänläkare, vilken du finner nedan.

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Nivåstrukturering

I vårdprogrammet anges också rekommendationer om nivåstrukturering som bygger på den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumens ambition att koncentrera avancerad verksamhet i syfte att förbättra såväl vårdens kvalitet som förutsättningarna för forskning och utveckling.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer (pdf)

Kontakt

Ove Andrén

urolog

Universitetssjukhuset, Örebro

;

Faktaägare:Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020

Regional information uppdaterad: 17 januari 2020