Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Det finns inte något nationellt vårdprogram för buksarkom.

Gemensam information uppdaterad: 1 mars 2018

Regionalt