Läkemedelsregimer för sarkom

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Gemensam information uppdaterad: 2 september 2015

Regionalt