MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

18. Behandling av återfall

Se respektive kapitel.