MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

22. Uppföljning

För uppföljning, se respektive diagnos och behandling.