MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

7. Screening

Generell screening pågår ej.

Vid ärftlig cancer, se kapitel 9.1 Ärftlighet samt 14.2 Ärftliga former och screeningdiagnostik.