Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manualer

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Äldre variabelbeskrivning 2014

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Exklusionskriterier - Uppföljning

Exklusionskriterier uppföljning (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i ändtarmsöppningen (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär för patienter med diagnosdatum fr.o.m. 2020

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum fr.o.m. 2017

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum 2016

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär för bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation/behandling (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär för 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (neoadj/adj el behandl vid generaliserad sjd) (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Gamla formulär

Canceranmälan tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Onkologblankett generaliserad behandling 2014 (pdf)

Onkologblankett neoadjuvant/adjuvant 2014 (pdf)

Uppföljning för tumörer diagnostiserade alla år 2014 (pdf)

Forskning

Forskningspublikationer tjock- och ändtarmscancer 2000—2019 (pdf)

Godkända forskningsprojekt 2019—2020 (pdf, nytt fönster)

Godkända forskningsprojekt 2013—2018 (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionalt formulär RCC Uppsala Örebro

Registreringsblankett 14 04 01 (version Uppsala Örebro)