Registerbaserad forskningsdatabas för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer är länkat till andra register, i en forskningsdatabas – CRC BaSe. Det är en databas för klinisk epidemiologisk forskning.

I Colorectal Cancer data Base (CRC BaSe) finns omkring 77 000 individer som diagnosticerats med tjock- och ändtarmscancer, samt deras förstagradssläktingar ‒ föräldrar, syskon, barn.

I databasen har varje patient sex kontroller, det vill säga slumpvalda personer som ska representera den allmänna befolkningen. Även släktingar till kontrollerna ingår.

CRC BaSe har nationell täckning och gör det möjligt att utföra klinisk epidemiologisk forskning som kan leda till bättre vård och prognos för patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Så gör du för att ansöka om datauttag

1. Ansökan om datauttag från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer skickas till nationellt ansvarigt RCC. Ange i ansökan om forskningen görs inom ramen för CRC BaSe.

Datauttag ur kvalitetsregister

2. När du har fått godkännande från kvalitetsregistret kan du göra en ansökan till CRC BaSe, med blanketten Uttagsansökan för forskare, som skickas via e-post: crcbase@mmk.ki.se

Uttagsansökan för forskare och verksamheter (pdf, nytt fönster)

3. Uttagsansökningar behandlas vid tre tillfällen under året: Från 15 januari, 15 maj och 15 september.

4. Svar erhålles från styrgruppen för CRC BaSe inom fyra veckor efter ovanstående datum.

Variabellistor

Variabler som finns i forskningsdatabasen listas i dokumentet nedan.

Vid uttagsansökan raderas de flikar som inte är relevanta. Bifoga sedan variabellistorna till din uttagsansökan.

Variabellistor för datauttag från CRC BaSe (excel)

Forskningspublikationer

Här kommer du i framtiden kunna ta del av forskning som gjorts med hjälp av CRC BaSe.

Styrgrupp för CRC BaSe

Caroline Nordenvall

sammankallande i styrgruppen, kirurg

Karolinska Institutet

Anna Martling

kirurg

Karolinska Institutet

Bengt Glimelius

onkolog

Uppsala universitet

Caroline Weibull

biostatistiker

Karolinska Institutet

Ingvar Syk

kirurg

Lunds universitet

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Institutet

Peter Matthiessen

kirurg

Örebro Universitet

Sandra Eloranta

biostatistiker

Karolinska Institutet