MENY

Stöd vid information, tarmcancer

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med tarmcancer

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

 1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper.
 2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
 3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
 4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via Office Depot.  För beställning av vita hårda pärmar, 16 mm,  2,50 kr/st. Beställ: Logistic art.nr 81548.

Min vårdplan - Tarmcancer 

Tilläggs sidor

Kapitel 1:

Kapitel 2:

Kapitel 4, Min behandling:

Kapitel 7, Sjukgymnastik: 

Kapitel 8, Läkemedel: 

Kapitel 9, Symptom, biverkningar och egenvård: 

 1. Sexuella besvär hos kvinnor efter tarmcancer
 2. Sexuella besvär hos män efter tarmcancer
 3. Ändrad avföring efter behandling av cancer
 4. Sluta röka inför operation och cancerbehandling
 5. Förmågan att lära, förstå och minnas kan påverkas
 6. Förändringar i smaken
 7. Illamående
 8. Smärta
 9. Diarrè och cytostatika
 10. Förstoppning och cytostatika
 11. Hud och slemhinnor om du får cytostatika
 12. Hud och slemhinnor om du får strålbehandling
 13. Håravfall och cytostatika
 14. Infektionskänslighet om du får cytostatika
 15. Stickningar och domningar om du får cytostatika
 16. Till dig som har risk för att utveckla lymfödem
 17. Till dig som har ett lymfödem
 18. Munvård

Kapitel 10, Kostråd:

Kapitel 11, Stomi:

Kapitel 12, Stöd för närstående: 

 Kapitel 13, ASIH och Palliativ vård: 

Mer information om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med kolorektalcancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och granskat av den regionala vårdprogramgruppen för kolorektalcancer Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.

Annika Sjövall

processledare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Lena Söderqvist

processledare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland


Faktaägare: Annika Sjövall, processledare tarmcancer RCC Stockholm — Gotland

Sidan uppdaterad: 8 februari 2019