MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancer i urinorganen

Blod i urinen är ett alarmsymptom som kan vara ett tecken på cancer i urinorganen och kan orsakas av olika former av cancer, till exempel njurcancer, cancer i urinblåsan och i urinledaren. I Sverige diagnostiseras ca 3 500 personer varje år i någon form av cancer lokaliserad i urinorganen.

Förekomst av cancer i urinvägar ökar med åldern hos både män och kvinnor. Personer som diagnostiseras med njur- och urinblåsecancer är i regel i 70-års resp 60-års ålder. Båda sjukdomarna är vanligast hos män.

Tidig diagnos är av stor betydelse för att kunna erbjuda patienterna kurativ behandling. Operation är den vanligaste behandlingen för båda sjukdomarna.

Rökning ökar betydligt risken att få njurcancer och cancer i urinvägar. Ungefär en tredjedel av alla njurcancerfall och hälften av alla urinblåsecancerfall orsakas av rökning.

Sluta-Röka-Linjen

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om cancer i urinblåsa och urinvägar i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om cancer i urinblåsa och urinvägar (urotelial cancer).

Bilaga 2Y Regional cancerplan cancer i urinblåsa och urinvägar (pdf)

Fredrik Liedberg

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Annika Håkansson

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus


Gemensam information uppdaterad: 19 juni 2019