Verksamhetschef till Regionalt cancercentrum norr

RCC Norr styrs av Norrlandstingets regionförbund men driftas inom Västerbottens läns landsting. De 30 medarbetarna finns fysiskt vid Norrlands universitetssjukhus i nyrenoverade kontorslokaler. Vi arbetar i allt större utsträckning med mötesteknik med distansöverbryggande teknik med videomöten mellan de fyra Norrlandstingen.

Arbetsbeskrivning

Chefen för RCC Norr är huvudansvarig för det strategiska arbetet att samordna cancervården i norra regionen, och är ordförande för det regionala chefssamrådet för cancer samt föredragande i RCC Norrs styrgrupp med representation från de fyra Norrlandstingen. RCC-chefen är ofta föredragande för politikerna om aktuella ärenden vid Norrlandstingets förbundsdirektion.

RCC Norr är det nordligaste av landets sex regionala cancercentrum. Alla RCC har ett nära samarbete som leds av den nationella samverkansgruppen "RCC i samverkan", där landets samtliga RCC-chefer ingår. Samverkansgruppen har regelbundna möten och är nationell styrgrupp för ett 60-tal arbetsgrupper som arbetar med t. ex. nationella vårdprogram, prevention, nivåstrukturering och andra viktiga frågor. Detta är en viktig del i RCC-chefens arbete.

RCC-chefen har budgetansvar och leder övergripande RCC-enheten som arbetar med handläggning och statistisk bearbetning av kvalitetsregisterdata, uppbyggnad av kvalitetsregisterformulär samt inom prevention vid den kliniska cancergenetiska mottagningen.

RCC-enheten har idag en enhetschef på deltid som leder det dagliga arbetet vid enheten. Till enheten är ett 20-tal processledare knutna som arbetar deltid som processledare och i övrigt i något av Norrlandstingen i klinisk tjänst. Processledarnas arbete samordnas och stöds idag av en biträdande RCC-chef.

Tjänsten kommer utformas i samråd med sökande då den med fördel kan kombineras med t. ex. klinisk tjänstgöring eller forskning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en medicinsk bakgrund gärna i form av vårdutbildning och erfarenhet från cancervården. Du ska ha god kännedom om forskning och gärna egen erfarenhet från forskningsarbete. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att leda en verksamhet.

Då du bl.a. kommer ansvara för det strategiska arbetet att samordna cancervården i norra regionen så är det viktigt att du är samarbetsinriktad och inkluderande. Du ska ha en god pedagogisk och kommunikativ förmåga samtidigt som du är tydlig och drivande i ditt arbete/sätt att vara.

Du tar en tydlig arbetsgivarroll utifrån ditt uppdrag, ansvar och dina befogenheter. Det betyder att du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för helhetens bästa. Du arbetar genom vår värdegrund för att skapa hälsofrämjande attraktiva arbetsplatser.

Vi söker dig som uppfyller Västerbottens läns landstings chefskriterier genom att:
• Vara en förebild  för att skapa tillit.
• Skapa gemensamma visioner  för att skapa förutsättningar för motivationen.
• Utmana och ifrågasätta  för att utveckla verksamhet, medarbetare och dig själv.
• Frigöra handlingskraft  för att skapa mervärde.
• Uppmuntra och synliggöra  för att skapa kraft.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat, vanligtvis under 3 år. Förordnandet kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2017-08-14

Arbetsgivarens referensnummer: SASV 17-19

Ansök här i samarbete med Offentligajobb

Inför rekryteringsarbetet har Västerbottens läns landsting tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar

Mats Brännström
Förbundsdirektör, NRF
090-785 74 12
Margit Håkansson
Stabsdirektör, VLL
090-785 74 48
Anna-Lena Sunesson
Bitr. verksamhetschef, RCC Norr
090-785 70 81

Fackliga kontaktpersoner

Peter Ameln
Vårdförbundet
090-785 18 06
Cecilia Nordenson
Läkarförbundet
090-785 91 83 

Gemensam information uppdaterad: 6 november 2017

Regionalt