MENY

Nyheter

Nyheter från RCC Stockholm-Gotland.

20
FEB

Stockholm-Gotland

Ny utökad satsning kring tidig upptäckt av cancer

Allt fler cancerformer har under senare år fått förbättrad prognos. En viktig faktor är tidig upptäckt och ökad medvetenhet kring hur cancer kan förebyggas.


18
FEB

Stockholm-Gotland

Bröstcentrum på Sös erbjuder elektronisk Min vårdplan

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset, Sös, få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm-Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Stockholm-Gotland

Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.


15
FEB

Stockholm-Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


13
FEB

Stockholm-Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


12
FEB

Stockholm-Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”


5
FEB

Stockholm-Gotland

Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Stockholms Sjukhem, får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.


24
JAN

Stockholm-Gotland

Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider

Under 2018 har totalt 2487 patienter i region Stockholm fått sina hudförändringar bedömda via teledermatoskopi på sin vårdcentral.


23
JAN

Stockholm-Gotland

Arbetet med ny cancerplan har startat

I jämförelse med tidigare cancerplaner kommer den regionala cancerplanen 2020-2023 ha ett ökat fokus på cancerprevention, screening och tidig upptäckt.


18
JAN

Stockholm-Gotland

Vill du bli vår nya chefssekreterare?

Vi söker dig som trivs i rollen som självgående och ansvarstagande och har ett serviceinriktat, prestigelöst och tillgängligt förhållningssätt.


14
JAN

Stockholm-Gotland

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu blir det ännu enklare att använda vårdens e-tjänster när 1177 Vårdguiden får en egen app som kan laddas ner i mobilen.


13
DEC

Stockholm-Gotland

Levnadsvanor i fokus på patient- och närståendedag

Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har ett tydligt samband när det gäller att både förebygga cancer och minska risken för komplikationer i samband med cancer.


12
DEC

Stockholm-Gotland

Barn är också närstående

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?


11
DEC

Stockholm-Gotland

Vad händer efter cancern?

Vad händer med en person psykiskt, fysiskt och existentiellt när cancerbehandlingen är klar? Vilka frågor ställs till Cancerrådgivningen efter cancern?


15
NOV

Stockholm-Gotland

Fler anmälningar bör göras till cancerregistret

Minst 1700 cancerfall saknas i cancerregistret i Stockholm Gotlandregionen.

Stockholm-Gotland

Viktig utbildning för bättre cancervård

Anmäl dig till vårens utbildning ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården”


12
NOV

Stockholm-Gotland

Nytt finansiellt stöd till vårdforskning

Vårdforskningspengarna ska användas till att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.


29
OKT

Stockholm-Gotland

God hälsa för hela befolkningen

I projektet Goda vanor för ett friskare liv utbildas lokala hälsoinformatörer för att sprida kunskapen om cancerprevention och nu ökar deltagandet i screeningprogrammen i flera socioekonomiskt utsatta kommuner och stadsdelar.


22
OKT

Stockholm-Gotland

Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

Rapporten visar att många inom primärvården känner till standardiserade vårdförlopp, SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning.