MENY


25
MAR
2015

Stockholm Gotland

Nya forskningskoordinatorer inom Bröstcancerplan 4D

För att stärka och samordna kliniska studier och införa studieresultat i den kliniska bröstcancervården har forskningskoordinatorer börjat vid respektive Bröstcancercentrum.


24
MAR
2015

Stockholm Gotland

Workshop om primär cancerprevention

Onsdagen den 4 mars höll RCC en workshop om primär cancerprevention. Med rapporten Primär cancerprevention som bas diskuterades förslag till åtgärder inom områdena UV-strålning, rökning och fysisk aktivitet.


5
MAR
2015

Stockholm Gotland

Rådslag Cancer - dialogmöte med patienter och närstående

Torsdagen den 5 mars bjöd RCC Stockholm - Gotland in patienter och närstående samt allmänheten till dialogmöte för tredje året i rad. Med syftet att utveckla cancervården genom att möta berörda patienter och närstående, även utanför patientorganisationerna, för att få in synpunkter och förbättringsförslag.


23
FEB
2015

Stockholm Gotland

Socialstyrelsens uppföljning av RCC:s verksamhet 2014

Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med etableringen av RCC är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se. Generellt har alla RCC kommit långt när det gäller såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet som införandet av kontaktsjuksköterskor. Men det finns även utmaningar för alla RCC, till exempel vad gäller samverkan med mellanchefsnivån.


4
FEB
2015

Stockholm Gotland

Roger Henriksson - årets cancernätverkare

På Världscancerdagen blev Roger Henriksson utsedd till Årets cancernätverkare, en utmärkelse som delas ut för första gången av patientorganisationen Nätverket mot cancer.