MENY


20
DEC
2016

Stockholm Gotland

Cancerrådgivningen i samarbete med Ung Cancer

Ung Cancer har i dagarna lanserat en ny satsning - UC Frågar. Med jämna mellanrum under året kommer deras medlemmar genom det slutna samtalsforumet UC Snacka! kunna ställa frågor till experter på olika områden. Cancerrådgivningen blir först ut och svarar på frågor om cancer och biverkningar.


16
DEC
2016

Stockholm Gotland

100 vårdkollegor diskuterar vårdförlopp

Erfarenhetsutbyte stod i fokus när nästan 100 medicinska sekreterare och SVF-koordinatorer träffades för att nätverka och diskutera kring införandet av de standardiserade vårdförloppen i Stockholms läns landsting.


14
DEC
2016

Stockholm Gotland

Överlevnad ökar för alla cancerdiagnoser i Stockholm och Gotland

Allt fler blir botade från sin cancer och fler lever längre efter en cancerdiagnos – det visar ny statistik för samtliga cancerdiagnoser sedan 1990 i Stockholms läns landsting och Region Gotland.


25
NOV
2016

Stockholm Gotland

51 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Regeringen har beslutat att betala ut drygt 51 miljoner till Stockholms läns landsting som stimulansmedel för att korta väntetiderna inom cancervården. Medlen tilldelas de landsting som infört 13 nya standardiserade vårdförlopp för kortare väntetider inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.


21
NOV
2016

Stockholm Gotland

Ny studie om tidig anknytning till palliativ vård för lungcancerpatienter

Kan tidig anknytning till palliativ vård förbättra livskvalitet för lungcancerpatienter och närstående? Det ska den nystartade TAPAS-studien undersöka. Studien drivs av RCC Stockholm–Gotland och kommer att pågå under två år. I dagarna har inklusionen av patienter startat.


27
OKT
2016

Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset får nationellt uppdrag för tre avancerade cancerbehandlingar

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan gemensamt bakom RCCs rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet: Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017 så att förändringen kan träda ikraft den 1 november 2017.


18
OKT
2016

Stockholm Gotland

Södersjukhuset halverar väntetid för cancerpatienter

Södersjukhuset har halverat väntetiden för patienter med prostatacancer och urinblåscancer jämfört med för ett år sedan. Framgångsfaktorn har varit att arbeta med nya arbetssätt, tvärprofessionellt och i utökad samverkan.


27
SEP
2016

Stockholm Gotland

Förstärkning av cancervården i Stockholms län

Allt fler personer får cancer eller lever länge med cancer. Beräkningar visar att antalet cancerfall kommer fördubblas inom mindre än 20 år. För att möta det ökade behovet förstärker Stockholms läns landsting cancervården och den kliniska patientnära cancerforskningen i länet.


20
SEP
2016

Stockholm Gotland

Ökad tillgänglighet för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering har startat och den specialiserade cancerrehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län. Centrumet är ett komplement till den rehabilitering som patienten får i samband med sin behandling på akutsjukhus och den rehabilitering som erbjuds i primärvården.


15
SEP
2016

Stockholm Gotland

Ekonomi påverkar överlevnad

Forskningen är tydlig: Din ­kulturella bakgrund, utbildning och ekonomi påverkar din risk att dö i cancer.


7
SEP
2016

Stockholm Gotland

Studie om preparat framställt av mistelextrakt

I början på juni startade en svensk studie (MISTRAL=MISTletoe TRiAL) på flera nationella studiecentra med ett sedan 2013 godkänt växtbaserad läkemedel. Syftet med studien är att undersöka om patienter med avancerad bukspottkörtelcancer kan leva längre och ha en bättre livskvalitet om de får behandling med ett preparat framställt av mistelextrakt som tillägg till sedvanlig behandling. Tidigare publicerad data från en europeisk studie talar för att det kan finnas en effekt.


6
SEP
2016

Stockholm Gotland

Ny app för registrering av biverkningar

I Karisma-studien undersöks om en lägre dos av Tamoxifen, som används för att förhindra återfall av bröstcancer, kan ge mindre biverkningar men fortfarande ge en förebyggande effekt mot bröstcancer. I samband med att Karisma-studien startar i november kommer patienter vid Skånes Universitetssjukhus erbjudas att använda en nyutvecklad app för rapportering av biverkningar. Under våren 2017 fortsätter studien på Södersjukhuset.


31
AUG
2016

Stockholm Gotland

Gyncancer följs upp i öppenvården

Tillgängligheten till uppföljning ökar för patienter som har behandlats för gynekologisk cancer och som har låg risk för återfall. Från årsskiftet ska patienterna kunna följas upp av gynekologer inom vårdvalet i Stockholms läns landsting.


26
AUG
2016

Stockholm Gotland

Hälften av Sveriges patologilabb ingår i ExDIN-nätverket

Västerbottens läns landsting och Region Jämtland-Härjedalen har anslutit sig till det bilddiagnostiska nätverket ExDIN före sommaren. Tillsammans med tidigare medlemmar så ingår nu 50 % av Sveriges patologilabb i nätverket


25
AUG
2016

Stockholm Gotland

Ny kursstart för Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska.


11
JUL
2016

Stockholm Gotland

”Stärk patientens ställning med rätt till second opinion”

Patienten måste ges möjlighet till en andra medicinsk bedömning som trygghet vid beslut om kliniska studier, skriver Kjell Bergfeldt och Roger Henriksson vid RCC samt patientrepresentanten Barbro Sjölander i DN debatt 2016-07-09.


22
JUN
2016

Stockholm Gotland

Vården välkomnar vårdförlopp - 18 är igång

23 koordinatorer har utbildats, Cancerrådgivningen är förstärkt, PREM-enkät är utskickad, viss.nu är uppdaterat och patologin har fått ökade resurser. Det är ett axplock av det som har hänt i Stockholms läns landsting sedan regeringen beslutade införa standardiserade vårdförlopp januari 2015.

Stockholm Gotland

Utveckling av kompetens inom palliativ vård

Medarbetarna på Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset har ökat sina kunskaper inom palliativ vård. Under en försöksperiod har medarbetarna fått regelbunden vägledning, coaching och utbildning av en specialist i palliativ vård. Pilotprojektet har visat goda resultat, varför både RCC och Gastrocentrum nu beslutat att fortsätta utveckla arbetet.


21
JUN
2016

Stockholm Gotland

Nytt simuleringsverktyg

Nästan 180 färre nya cancerfall per år varav drygt 120 färre lungcancerfall. Det kan bli resultatet om tre procent av alla i region Stockholm och Gotland slutar röka. Samhällets kostnader för tobaksrökning skulle samtidigt minska med totalt cirka 43 miljoner kronor per år. Det visar Cancerpreventionskalkylatorn, ett nytt instrument för att beräkna effekter av simulerade preventionsinsatser, som utvecklats i ett samarbete mellan regionala cancercentrum och Uppsala universitet.


20
JUN
2016

Stockholm Gotland

4 av 5 missar tandvårdsstöd

Endast en femtedel av cancerpatienter i Stockholms läns landsting som har rätt till regionalt tandvårdsstöd med F-kort får det. Det visar en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort. Trots informationssatsningar har det visat sig vara svårt att nå ut till patientgrupper och vårdpersonal.