MENY


21
JAN

Stockholm-Gotland

Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

RCC har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet.