MENY


30
MAJ
2016

Stockholm Gotland

Beslut om nivåstrukturering

Karolinska Universitetssjukhuset blir nationellt centra för behandling av kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC) med start januari, 2017.


26
MAJ
2016

Stockholm Gotland

Nytt vårdval inom urologi i SLL

Nu införs vårdval för patienter inom specialiserad urologi i Stockholms läns landsting. Syftet är att öka tillgängligheten och att ge större möjlighet för patienten att påverka sin vård. Det innebär också möjlighet till ökad kvalitet då lika krav ställs på samtliga vårdgivare.


12
MAJ
2016

Stockholm Gotland

Seminarium i Sveriges riksdag om cancervården

I dag medverkade RCC Stockholm - Gotland vid ett seminarium i Sveriges riksdag arrangerad av Socialutskottet om cancervårdens utmaningar och möjligheter.

Stockholm Gotland

Lärandecentrum öppnar vid bröstcentrum

Det första lärandecentrumet har öppnat på bröstcentrum vid Capio S:t Görans Sjukhus. Det vänder sig till patienter, anhöriga och andra intresserade och erbjuder en mötesplats mellan patienter och vårdpersonal för informationsutbyte. Lärandecentrum baseras på pedagogisk forskning med fokus på patienters lärande.


10
MAJ
2016

Stockholm Gotland

Patienters berättelser om cancervården

Nu finns nya berättelser från patienter och närstående om deras egna upplevelser från cancervården.


9
MAJ
2016

Stockholm Gotland

Ledtider i realtid

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider, i princip i realtid, på sjukhusnivå för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, livmoderkroppscancer och urinblåsecancer.


14
MAR
2016

Stockholm Gotland

Patientnämndens årsrapport 2015

Trenden att antalet ärenden ökar fortsätter. Under 2015 var ökningen cirka 15 procent, till 6 949. Sedan 2011 har antalet registrerade ärenden ökat med cirka 40 procent. De ärenden som kommer till förvaltningen per telefon ökar mest. De står för närmare 60 procent av antalet registrerade ärenden. De skriftliga ärendena ökar i lägre takt.