MENY


26
APR

Stockholm-Gotland

Uppskattad webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Under våren 2017 har Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland startat en mycket uppskattad webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.


25
APR

Stockholm-Gotland

RCC Stockholm – Gotland godkänt vid Socialstyrelsens uppföljning

RCC Stockholm – Gotland har uppnått målen med nivåstrukturering och vårdprocesser enligt Socialstyrelsens utvärdering av arbetet med införandet av den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen. Flera intressenter lyfter fördelar med nivåstruktureringen, att RCC har bidragit stort till breda dialoger över både organisations- och professionsgränser och det stärka patientperspektivet - genom hela vårdkedjan.