MENY


7
MAR
2019

Stockholm Gotland

Hälsoinformatörer sprider goda vanor på ”Hälsofika”

Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde. Målet är att minska ojämlikhet i hälsa mellan invånare födda i och utanför Sverige. Ett välbesökt och uppskattat forum är "Hälsofika" på biblioteken.


28
FEB
2019

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


20
FEB
2019

Stockholm Gotland

Ny utökad satsning kring tidig upptäckt av cancer

Allt fler cancerformer har under senare år fått förbättrad prognos. En viktig faktor är tidig upptäckt och ökad medvetenhet kring hur cancer kan förebyggas.


18
FEB
2019

Stockholm Gotland

Bröstcentrum på Södersjukhuset erbjuder elektronisk Min vårdplan

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Stockholm Gotland

Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.


15
FEB
2019

Stockholm Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

"Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård" är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


12
FEB
2019

Stockholm Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”


5
FEB
2019

Stockholm Gotland

Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Peter Strang, regional processledare inom palliativ vård får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.


24
JAN
2019

Stockholm Gotland

Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider

Under 2018 har totalt 2487 patienter i region Stockholm fått sina hudförändringar bedömda via teledermatoskopi på sin vårdcentral.


23
JAN
2019

Stockholm Gotland

Arbetet med ny cancerplan har startat

I jämförelse med tidigare cancerplaner kommer den regionala cancerplanen 2020-2023 ha ett ökat fokus på cancerprevention, screening och tidig upptäckt.


18
JAN
2019

Stockholm Gotland

Vill du bli vår nya chefssekreterare?

Vi söker dig som trivs i rollen som självgående och ansvarstagande och har ett serviceinriktat, prestigelöst och tillgängligt förhållningssätt.


14
JAN
2019

Stockholm Gotland

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu blir det ännu enklare att använda vårdens e-tjänster när 1177 Vårdguiden får en egen app som kan laddas ner i mobilen.