MENY


18
FEB

Stockholm-Gotland

Bröstcentrum på Sös erbjuder elektronisk Min vårdplan

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset, Sös, få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm-Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Stockholm-Gotland

Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.


15
FEB

Stockholm-Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


13
FEB

Stockholm-Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


12
FEB

Stockholm-Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”