Nyhetsbrev RCC Stockholm — Gotland

2018

RCC - en fantastisk resa där målet ständigt flyttar framåt    

Bästa vänner,
Sista veckan som chef för RCC Stockholm Gotland och medlem i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL. När jag nu summerar tiden med RCC kan jag konstatera att det har varit en fantastisk personlig och professionell upplevelse. Om jag tänker tillbaka på 2011/2012 när det började på riktigt inser jag att det hänt mycket sedan vi i RCC startade vårt gemensamma arbete.

Läs hela ledaren och nyhetsbrevet.

2017

Den ojämlika cancervården – en paradox i välfärden    

En av grundpelarna i den nationella cancerstrategin är att skapa en rättvis och god vård av hög kvalitet för alla oavsett position i samhället. Cancervården har blivit bättre, men ojämlikheten består. Trots goda avsikter med de satsningar som gjorts har vi i Sverige ändå inte lyckats uppnå en rätt och rättvis vård. Denna paradox kan synas märklig eftersom enigheten kring den jämlika vården är stor; inget politiskt parti anmäler någon avvikande uppfattning, ingen landstings- eller sjukhusdirektör, och ingen vårdpersonal som möter patienterna.

Alla delar av Cancerplanen rullar på för patientens väl

Centralisering både regionalt och nationellt av vissa åtgärder som inte är så vanliga är en viktig del av Cancerplanen 2016–2019. Därför att detta kommer att höja kvaliteten på cancervården. En patientfokuserad centralisering innebär att de åtgärder som kräver en högspecialiserad vård ska centraliseras, emedan den större delen av den samlade patientprocessen ska ske så nära patientens hemort som möjligt. Om vi klarar av detta i samverkan, med delaktighet av patienter och närstående, kan alla i hela landet få tillgång till den bästa vård vi kan erbjuda. En mer rätt och jämlik vård.

Mer jämlik cancervård med ökad kvalitet

Den senaste perioden har flera goda resultat visat sig. Vi har fått väl godkänt vid Socialstyrelsens årliga utvärdering av arbetet med införandet av den nationella cancerstrategin och den regionala Cancerplanen med fokus på nivåstrukturering. SLL och Region Gotland har tilldelats 47,5 miljoner kronor i stimulansmedel under våren 2017 för arbetet med SVF. Ledtiderna har kortats rejält inom patologin och flera projekt med syftet att öka jämlikheten och patientfokus startas och drivs. Om detta och mycket mer kan du läsa i detta nyhetsbrev. 

 

Stora satsningar på cancervården

Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL har fattat beslut om att öppna ytterligare ett Diagnostiskt Centrum på Danderyds Sjukhus, att Karolinska Universitetssjukhuset får nationellt uppdrag för tre avancerade cancerbehandlingar och att öka kapacitet för strålbehandling på tre sjukhus. Om detta och mycket mer kan ni läsa om i detta nyhetsbrev. 

2016

Införandet av RCC ger resultat

Vi är inne på årets sista månad och man kan reflektera i stort och smått om det som händer inom hälso- och sjukvården. Även om det inte alltid syns i media har Sverige och region Stockholm – Gotland i ett internationellt perspektiv en fortsatt god cancervård. Många satsningar görs, vi ser goda resultat och vi är många som på olika sätt arbetar för dem som drabbas av cancer. Men vi kan inte slå oss till ro, mycket arbete återstår.

Fokus på forskning

Hösten är under intågande med ny energi och kraft för fortsatt utveckling av cancervården för patienterna. Just nu händer det mycket, bland annat inom området forskning på RCC Stockholm – Gotland.

Första halvåret med Cancerplan 2016-2019 

Just nu pågår ett arbete med att starta ett 80-tal projekt kopplade till den nya cancerplanen.

 

 

 

Jämlik cancervård och kortare väntetider 

Nu är det fullt fokus på att omsätta cancerplan 2016 - 2019 i konkreta projekt. Planens syfte är att förbättra cancerpatientens väg genom vården.

 

  

2015

Patientansvariga team och forskning i nya cancerplanen 

Åtgärder för rätt och rättvis vård, ökad patientdelaktighet, forskningsnätverk och kortare väntetider är i fokus i regionens nya cancerplan

 

 

 Cancerplan 2016 - 2019 

Många dagliga utmaningar, men också kontinuerliga förstärkningar av cancervården som satsningen på kortare väntetider och implementering av förslagen från cancerplanen 2013-2015 gör cancervården ständigt högaktuell. 

 

Varje dag räknas – nationell satsning på kortare väntetider  

NyhetsbrevI dagarna har SLL och region Gotland lämnat in sina handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp till Socialdepartementet.

 

2014

 Kortare ledtider i fokus 

nyhetsbrevSnart har 2014 passerat och arbetet med att förbättra cancervården fortsätter.

 

 

Viktigt att behandla hela människan och inte bara tumören 

NyhetsbrevDetta är något som alla vi i cancervården kan ställa oss bakom. Just nu händer det mycket som manifesterar detta ytterligare.

 

Utformningen av cancervården fortsätter framåt  

NyhetsbrevUnder våren har Stockholms läns landsting tagit ett steg till i utformningen av vården inkluderande cancervården. Landstingets förvaltning har i dialog med sjukhusens ledningar konkretiserat roller och uppdrag i syfte att skapa den bästa vården för patienter i Stockholms län.

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

NyhetsbrevBeslutet om den nationella cancerstrategin 2009 och bildandet av de regionala cancercentrumen har varit en ordentlig skjuts för utvecklingsarbetet inom cancervården med ett patientperspektiv som saknar motstycke i vården. Vi i vår region har varit i full aktivitet i bara två år men vi ser redan många förbättringar. Det är också idag utomordentligt stimulerande för oss alla att notera regeringens miljardsatsning på cancervården. 

2013

Diagnostiskt centrum i Södertälje 

NyhetsbrevNu påbörjas arbetet med regionens första diagnostiska centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Syftet är att korta tiden från symtom till diagnos, att ge bättre prognos, bidra till ökad patientnöjdhet och patientsäkerhet samt att utveckla ett effektivare samarbete mellan primärvård och sjukhusvård. 

Nu ska cancerplanen genomföras  

NyhetsbrevDen 8 oktober beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting om budgeten för 2014. Cancervården ska utvecklas inom ramen för cancerstrategin och nu börjar genomförandet av cancerplanen för RCC Stockholm – Gotland. Syftet med cancerplanen är att skapa en mer jämlik, effektiv vård av högsta kvalitet. RCC har tagit ett första steg till förverkligandet och ett stort antal projekt har startat.

Beslut om cancervårdens fördelning på akutsjukhusen i länet 

NyhetsbrevI Stockholms läns landstingsfullmäktige beslutades den 12 juni hur cancervården ska fördelas på akutsjukhusen inom länet. Förslaget om var cancervården ska lokaliseras i vår region har tagits fram i samverkan med sjukhusledningar, RCC och programkontoret för framtidsplanen inom Stockholms läns landsting. Nu har ännu bättre förutsättningar skapats för att ge en god cancervård.

Förslag inför fortsatt utveckling av cancervården

NyhetsbrevRegionalt cancercentrum Stockholm – Gotland har nu tagit fram en mängd förslag på hur cancervården i regionen kan utformas. Målet är en tryggare vård med minskad oro och väntan för patienten.

Vill du vara med och förbättra cancervården 

NyhetsbrevInom RCC Stockholm-Gotland arbetar vi febrilt med att förbättra cancervården. Dels genom att samla in åsikter om vad som behöver förändras, dels genom att sammanställa dessa i cancerplanen. 

 

Arkiv

Arbetet med cancerplanen inne i andra halvlek (2012)
Cancerplanen (2012)
Ett år efter starten  (2012)

 

OBS! Vissa länkar i de äldre nyhetsbreven nedan fungerar inte längre. Om du vill veta mer kontakta redaktören. 

Sidan uppdaterad: 10 april 2018