Det hjälper att prata om det

Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient och närstående eller om du bara undrar något.

Vi är specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och svarar på frågor om allt som har med cancer att göra. Vi har tystnadsplikt och om du vill kan du vara anonym. Du kan prata med oss på telefon, via mejl eller i vår chatt.

Tider för telefon och chatt:
Vardagar mellan klockan 8.30 – 16.00, stängt för lunch.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-123 138 00
Mejl: cancerradgivningen@sll.se
Chatt: se nedanchatt

Film om Cancerrådgivningen

Här hittar du oss på Facebook. 

Cancerrådgivningens mål är att:

  • öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling
  • öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
  • stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation
  • öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

Sedan september 2014 drivs Cancerrådgivningen i Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotlands regi.

Faktaägare: Cancerrådgivningen

Sidan uppdaterad: 14 mars 2018