Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården har varje RCC utnämnt ”Årets kontaktsjuksköterska”. Utmärkelsen delas ut av kronprinsessan Victoria, vid den jubileumsdag för den nationella cancerstrategin som arrangeras i Stockholm den 3 februari 2020.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kunde lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar. Sista dag för att nominera var den 2 december 2019.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Den nationella cancerstrategin från 2009 betonade att alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för landets regionala cancercentrum.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Kontaktsjuksköterskan ska förbättra och säkerställa god information och kommunikation mellan patienten och vården. Kontaktsjuksköterskan skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.