Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Affektfokuserad cancerrehabilitering - en tvådagarsutbildning för kontaktsjuksköterskor

Kursens mål är att öka kunskap om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom och värdet av att arbeta med strukturerade bedömningar av psykosociala behov för att hitta de patienter som är i behov av extra stöd, tidigt under sin cancerbehandling.

Utbildningsdatum:
8-9 feb
1-2 mars
22-23 mars (Gotland)
12-13 april
3-4 maj
24-25 maj

Tid: 09.00–16.00, båda utbildningsdagarna
Plats: Långholmens Hotell och Restaurang, Långholmsmuren 20
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri
Vid frågore kontakta: Ylva Hellstadius, ylva.hellstadius@sll.se

Mer information och anmälan.

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Ny kurs startar vecka 37, 2018. Kursen kommer att gå på halvfart

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

Klicka här för anmälan.

Vid frågor kontakta Bodil Westman.

  • Till höger kan ni läsa exempel på arbeten som utbildningen resulterat i. 

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Ny kurs startar vecka 11 2018. Kursen går på halvfart.

Anmälan är nu stängd. Kontakta Bodil Westman om du är intresserad av kursen. 

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. I mån av plats kan även sjuksköterskor inom ASIH går kursen. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Mer information om kursen hittar du på Lunds universitets hemsida. 

Vid frågor kontakta Bodil Westman.

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Ny kurs startar mars 2018.

Klicka här för anmälan.

Kursen ger bland annat

  • Verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering.
  • Praktiskt stöd i arbetet med egna förändringsprojekt.
  • Ökad kunskap om förändringsmekanismer.
  • Trygghet i din roll att drivaförändringsprojekt.

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler deltagare som arbetar inom samma patientprocess deltar.

Har du frågor kontakta Katarina Lannervall.

Sidan uppdaterad: 21 maj 2018