Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor 24 maj 2018

Tema för dagen är samtal med cancerpatienter om levnadsvanor

Våra patienter har många frågor kring levnadsvanor och hur de ska förhålla sig under och efter sin cancerbehandling. Under dagen kommer vi att få ta del av forskning  kring cancer och rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost – och få ökad kunskap kring hur vi ska föra samtal med patienterna om dessa frågor.

Medverkande:
Mirjam Elfström, med dr, processledare prevention
Malin Backman, med dr, sjuksköterska
Andrea Porserud, doktorand, fysioterapeut
Lena Sharp, med dr, tf chef RCC
Emma Nisukangas, dietist

Datum: 24 maj 2018
Tid:
8.30 – 16.45
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36-38, Stockholm

Klicka här för inbjudan (pdf).

Anmälan är stängd. Hör av dig till Bodil Westman om du har några frågor. 

Sidan uppdaterad: 14 maj 2018

Regionalt