Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen ges på distans med en serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med ett obligatorisk seminarium om en hel dag där innehållet genomlyses och eventuella frågetecken rätas ut.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. I mån av plats kan även sjuksköterskor inom ASIH går kursen. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Tid och plats

Kursen startar vecka 45 med uppstartsmöte 5 november mellan klockan 13.00 och 14.30 på Regional cancercentrum Stockholm Gotland, Västgötagatan 2, Stockholm.
Avslutande seminariet hålls 17 mars 2020.
Information om kursen skickas ut av kursledningen i slutet av oktober månad.

Mer information om kursen hittar du på  Lunds universitets hemsida. 

Sista dag för anmälan har passerat.

Kontaktperson

Maria Franchell
maria.franchell@sll.se.