MENY

Utbildningsdag

Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland bjuder in kontaktsjuksköterskor, processledare, och annan vårdpersonal till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap kring vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär och vad vi ska tänka på vid bemötande. Det kan bland annat handla om att få information på ett enklare språk och att skapa tillit och att vara flexibel i mötet med personer med utvecklingsstörning.

datum: onsdag 8 maj

tid: 08.00-17.00

plats: 7A Odenplan

Program

08.30           Välkommen
09.00           How to break bad news
                     Irene Tuffrey-Wijne
10.00           Kaffe
10.30           Att möta personer med utvecklingsstörning 
                     Cecilia Olsson
12.00           Lunch
13.15           Riskfaktorer för cancer vid intellektuell funktionsnedsättning 
                     utifrån levnadsvanor
                      Eva Flygare Wallén
13.45           RCC:s arbete för personer med funktionsnedsättning
                     Arja Leppänen
14.15           Kaffe
14.45           Om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning
                     som får cancer 
                      Elaine Johansson
16.30           Summering av dagen med avslut klockan 17.00

 

Föreläsare

  • Irene Tuffrey-Wijne professor i Learning disabilities and cancer and palliative care vid Kingston University & St George’s, University, London
  • Cecilia Olsson, specialpedagog, verksam vid forskningsstiftelse ALA
  • Eva Flygare Wallén barnsjuksköterska, med dr, Akademisk primärvårdscentrum
  • Elaine Johansson, kommittén för hälsa och vård, FUB

 

Välkommen in med din anmälan senast 22 april.

När du skickar in din anmälan intygar du att du läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Läs mer här

 

Anmälan till regional kontaktsjuksköterskedag


Sidan uppdaterad: 7 mars 2019