Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Här hittar du alla våra utbildningar för dig som är kontaktsjuksköterska.

Regional kontaktsjuksköterskedag

Alla cancerpatienter ska ha en skriftlig individuell vårdplan, Min vårdplan. Den ska fokusera på och utgå från patientens behov och den ska skrivas tillsammans med patienten. Avsikten är att patienter och närstående och göra dem delaktiga i vården. Vad innebär det för mig som kontaktsjuksköterska? Vad är delaktighet?

Utbildningsdag 9 oktober
Anmälan stängd.

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post Bodil.westman@sll.se

 

Affektfokuserad cancerrehabilitering - en tvådagarsutbildning för kontaktsjuksköterskor

Kursens mål är att öka kunskap om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom och värdet av att arbeta med strukturerade bedömningar av psykosociala behov för att hitta de patienter som är i behov av extra stöd, tidigt under sin cancerbehandling.OBS! Begränsat antal platser.

Läs mer om kursen och anmäl dig här

 

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp -halvfart

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post Bodil.westman@sll.se

Anmälan är nu stängd.

 

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Ny kurs startar 5 november, 2018. Kursen går på halvfart.

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. I mån av plats kan även sjuksköterskor inom ASIH går kursen. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Mer information om kursen hittar du på Lunds universitets hemsida. 

Sista dag för anmälan är 22 oktober.

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post bodil.westman@sll.se.

Anmäl dig här

 

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Kursen ger bland annat

  • Verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering.
  • Praktiskt stöd i arbetet med egna förändringsprojekt.
  • Ökad kunskap om förändringsmekanismer.
  • Trygghet i din roll att drivaförändringsprojekt.

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler deltagare som arbetar inom samma patientprocess deltar.

Utbildningstillfällen

15-16 november, 13-14 december, 31 januari, 28 mars, 8 maj

Kontaktperson

Katarina Lannervall, e-post katarina.lannervall@sll.se .

Annmäl dig här

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018