MENY

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

Syfte

Att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens att arbeta med uppdraget i relation till:

  • patientprocessen och det interprofessionella teamet
  • personcentrerad, evidensbaserad och säker omvårdnad
  • hälsopedagogik och cancerprevention
  • patient och närståendes situation

Kursupplägg

Kursen ges på halvfart och består av åtta fasta dagar varav två dagar är internat. Övrig undervisning är nätbaserad.

Vårens kurs ges vecka 7 till och med vecka 16.
Exakta datum får du i informationen inför kursstart.

Kursen ges av Sophiahemmets högskola och finansieras av RCC inom ramen för Cancerplansarbetet samt arbetet med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i länet och på Gotland. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom SLL samt på Gotland.

Vid sena avhopp (en månad innan kursstart) eller utebliven närvaro debiterar RCC en avgift på 5000 SEK exklusive moms per deltagare.

Vårens kursdatum

20 februari
26 februari
5 mars
12-13 mars Internat
26 mars
Vecka 15 individuella möten för fältstudier i palliativ vård.
                Tiden för detta sätts under våren
16 april

Sista anmälningsdatum är 21 januari 2019.

Kontaktperson

Bodil Westman, e-post Bodil.westman@sll.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Läs mer här. 

Anmälan vt. 19 Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Godkännande GDPR

Sidan uppdaterad: 19 november 2018