Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Nationell Min vårdplan per diagnos eller övergripande diagnosgrupp kommer att tillgängliggöras digitalt via 1177 vårdguiden för verksamheter att börja erbjuda sina patienter.

Fördelar med Min vårdplan via 1177 vårdguiden

 • Patienten har alltid tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator.
 • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
 • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
 • Patienten kan besvara formulär.
 • Patienten kan se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.
 • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
 • Personalen kan med en enkel knapptryckning individanpassa patientens Min vårdplan.
 • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även när olika vårdgivare är involverade.

För regioner och verksamheter som vill börja erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan via 1177 vårdguiden erbjuder RCC stöd för införande och förändrade arbetssätt. Det finns bland annat stöd- och utbildningsmaterial samt checklista för införande.

Fördjupningsmaterial om nationell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

mvp-200px.jpg

Inspelat seminarium

Under Vitalis 2020  presenterade Veronica Lilja, utvecklingsledare vid RCC Väst det nationella arbetet med Min vårdplan.
Se seminariet 

Under våren 2019 genomfördes en utvärdering av Min vårdplan via 1177 vårdguiden. Personal som arbetat med Min vårdplan via 177 vårdguiden och patienter som fått en sjukvårdregional/ regional version av Min vårdplan via 1177 vårdguiden intervjuades.

Utvärderingen visade att vårdpersonal och patienter var mycket nöjda med att använda Min vårdplan via 1177 vårdguiden. Personalen tyckte det var lätt att ge individanpassad information. Möjligheten att kommunicera med varandra elektroniskt via meddelandefunktionen uppskattades av båda parter.

Utvärdering av Min vårdplan på 1177.se (pdf, nytt fönster)

Kontakt

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

 

Charlotta Lönnqvist

Projektledare

RCC Stockholm Gotland

Astrid Isoz

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Syd

Annica Tomasson

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Sydöst

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Veronica Lilja

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Norra sjukvårdsregionen

Presentation om nationell patientinformation och Min vårdplan 2020 (pdf)

Verksamheter i norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan via 1177 kan kontakta:

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland inleddes under 2018. Huvud- och halscancer på Karolinska Universitetssjukhuset var först ut. Under våren 2019 har huvud- och halscancer samt bröstcancer på Gotland, hjärntumörer, blodcancer och bröstcancer på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och bröstcancer på Södersjukhuset anslutits.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177.se kan kontakta Charlotta Lönnqvist, projektledare.

Patientinformation

Här kan du antingen skriva ut foldern "Min vårdplan på 1177.se" (gå in på egenskaper och välj detaljerad inställning, där väljer du liggande. Gå sedan in på tvåsidigt/ layout/ häfte. I rullistan under tvåsidig markerar du bokbindning blocköppning/ vänsterbl. Tryck sedan ok och välj antal ex, skriv ut) eller skicka pdf:en till tryckeri för att trycka större upplagor.

Min vårdplan på 1177.se för utskrift

Min vårdplan på 1177.se till tryckeri

Material för dig som arbetar med Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Nedan hittar du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se användarinformation. Du hittar även en informationsbroschyr att skriva ut och ge till patienter.

Användarmanual för Min vårdplan på 1177.se (pdf)

Manual för överlämning av Min vårdplan via 1177.se (pdf)

Informationsbroschyr om Min vårdplan på 1177.se att skriva ut (pdf)

Frågor om Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Har du frågor eller funderingar om MVP via 1177 vårdguiden kan du ta kontakt med cancersamordnaren i din region, alternativt kontakta Ida Kedling via ida.kedling@regiongavleborg.se för vidare hänvisning till lämplig person.

Cancersamordnare i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen inleddes under hösten 2018. Bröstenheten vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset var först ut. Fler verksamheter kommer ansluta under våren 2019.

Läs om Bröstenhetens arbete med Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177.se kan kontakta Veronica Lilja, regional projektledare Min vårdplan på 1177.se.