Min vårdplan som e-tjänst

Min vårdplan cancer som e-tjänst är ett pilotprojekt som drivits av RCC Stockholm Gotland inom Program 4D. Projektet är nu avslutat och erfarenheterna från detta pilotprojekt tas med i arbetet med den nationella lösningen för en digital vårdplan.

Syftet med projektet var att säkerställa att patienter och närstående kan vara delaktiga, få individuellt anpassad information och möjlighet att medverka i planering samt göra aktiva val i den egna behandlingen. Lösningen har testast på bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, kirurgiska kliniken och vid Radiumhemmet, onkologiska kliniken.  

Utvärdering - hur upplevdes appen? 

Appen har utvärderats efter avslutat projekt och rapporten kan du läsa nedan. Det övergripande syftet med utvärderingen var att förstå hur patienterna och kontaktssjuksköterskorna upplevde användningen av appen.

Såväl patienterna som kontaktsjuksköterskorna tror på idén med appen. Det är ett bra verktyg för att samla information och för att ge nya kontaktvägar till vården. Appen bidrar till att öka tillgängligheten till vården, vilket känns tryggt för patienterna. Alla patienter har inte möjlighet att ringa till klinikerna under deras telefontider, eller att invänta att bli återuppringda. Kontaktsjuksköterskorna ser framför allt att appen ger nytta för patienterna.

Erfarenheterna från detta pilotprojekt tas med i arbetet med den nationella lösningen för en digital vårdplan. Läs mer om det här. 

Om pilotprojektet

Min vårdplan cancer som e-tjänst har drivits av RCC Stockholm - Gotland inom Program 4D som är ett unikt samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Syftet med programmet är att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet i vården för individen samt bättre förutsättningar för samarbete mellan vård och forskning.

Faktaägare: Bodil Westman Bodil Westman

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017