MENY

Patientens väg i vården

En av RCC:s viktiga uppgifter är att förverkliga en likvärdig och god vård för alla cancerpatienter som är trygg, säker och effektiv. Vården ska utvecklas med ett tydligt patientperspektiv.

En väg för att uppnå detta är att utveckla ett processorienterat arbetssätt där patientens väg genom vården hålls ihop med ett gemensamt ansvar för kvalitet och effektivt resursutnyttjande i alla delar, och där risken att patienten ska ”ramla mellan stolarna” kan minimeras.

En processorientering kan därför innebära att en av de största riskerna för patientsäkerheten försvinner, då övergångar i vården kan reduceras och göras säkrare.


Sidan uppdaterad: 24 augusti 2015