Patient- och närståenderådet

Enligt Socialdepartementet ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ.

RCC:s patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Broschyr med gemensamma önskemål till vården

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål, som alla råd har valt att ställa sig bakom.
Läs mer och beställ här.


Regionalt innehåll


Patient- och närståenderådet hos RCC Stockholm - Gotland

Rådet utser ordförande samt vice ordförande som väljs på två år. Rådets sammansättning i övrigt är en ordinarie ledamot samt en suppleant per förening. Vald suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte har möjlighet att delta i rådets möte. Rådet träffas tre gånger per termin. Rådet har tagit fram vilka frågor som är högst prioriterade. De två högst rankade är allas rätt till rehabilitering och till individuell vårdplan.

Ledningen på RCC Stockholm - Gotland deltar alltid i delar av rådets möten.

Ordinarie medlemmar i rådet:

Stig Hanno, ordförande, ProLiv Stockholm

Margareta Haag, vice ordförande, Svenska Ödemförbundet
Karin Mellström, Barncancerföreningen Stockholm
John Stewart, Barncancerföreningen Stockholm
Anita Wanngren, BCF Amazona
Eva Andersson Hedén, BCF Amazona
Annika Thunell, Sarkomföreningen
Aime Koolmeister, Sarkomföreningen
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Yvonne Larsson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Kristina Karlsson, Cancer Gotland
Britt-Marie Dahlström, Blodsjukas förening, Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Annika dé Age, Hjärntumörföreningen Stockholm
Tommy Björk, Lungcancerföreningen
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
Henrik Almlöf, Mag o Tarmföreningen i Stockholm
Herman Essen, Melanomföreningen
Lennart Zetterlund, Mun- & Halsföreningen
Solveig Lind, NMGC
Marina Fredriksson, ILCO
Christina Saalonen Andersson, Mun o Hals-cancerföreningen Gotland
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningen
Olof Karlsson, Njurcancerföreningen
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer
Carl Hamilton, Palema
Elisabeth Asker, ProLiv Stockholm
Erik Andersson, Prostatabröderna
Berith Öhman, Svenska Ödemförbundet avd. Stockholm
Gunila Norberg, Blodcancerföreningen Stockholm
Siri Kautsky, Ung Cancer
Cajsa Lindberg, Ung Cancer

Våra högst prioriterade frågor 2016-2019 (pdf)

Våra högst prioriterade frågor 2013-2015 (pdf)

Minnesanteckningar
(kontakta Arja Leppänen för anteckningar från tidigare år)

2017 
8 februari
8 februari: bilagor
9 maj
9 maj: bilagor
13 juni
13 juni: bilagor
30 augusti
30 augusti: bilagor
4 oktober
4 oktober: bilagor
5 december
5 december: bilagor

2018
8 februari
8 februari: bilagor
11 april
11 april: bilagor

Datum för PNR-möten 2018. Samtliga möten kl. 14.30-17.30

12 juni
29 augusti
3 oktober
5 december

Årsrapport 2017 (pdf)
Årsrapport 2015 (pdf)
Årsrapport 2014 (pdf)

Uppdragsbeskrivning (pdf)  

Angående ersättning till patientföreträdare (pdf) 

Fullmakt (pdf)

Ersättningsblankett (pdf)

 


Faktaägare: Arja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - GotlandArja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 17 april 2018

Regional information uppdaterad: 3 oktober 2018

Regionalt