Patientföreträdare i RCC Stockholm - Gotlands vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Stockholm - Gotland i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Karin Mellström

Barncancerprocessen

Barncancerfonden Stockholm Gotland

Yvonne Larsson

Bröstcancerprocessen Gotland

BCF på Gotland

Barbro Sjölander

Gyncancerprocessen

Nätverket mot gynekologisk cancer

Christina Wallentin

Gyncancerprocessen

GCF Stockholm

Ann-Kristin Dehlin

Gyncancerprocessen

Nätverket mot gynekologisk cancer

Margareta Westermark

Hjärntumörprocessen

Hjärntumörföreningen

Marie Robertsson

Huvud- och halscancerprocessen

Mun- och halsföreningen

Ingvar Nilsson

Kolorektalcancerprocessen

ILCO

Tommy Björk

Lungcancerprocessen

Lungcancerförbundet Stödet

Magnus Norin

Maligna melanomprocessen

Melanomföreningen

Jörgen Jehander

Njurcancerprocessen

Njurcancerföreningen

Nils Häggman

Prostatacancerprocessen

Prostatabröderna

Elisabet Asker

Prostatacancerprocessen

ProLiv Stockholm

Stig Hanno, vice ord. PNR

Prostatacancerprocessen

ProLiv Stockholm

Ragnar Öberg

Prostatacancerprocessen Gotland

Gotlands prostataförening

Janne Wiborg

Sarkomprocessen

Sarkomföreningen

Carl Hamilton

Övre GI-cancerprocessen

Palema

Kristina Karlsson

Cancernätverket Cancer Gotland

Cancer Gotland

Lena Malm

NET-cancer inklusive Gotland

Carpa (även Gotland)

Margareta Haag

Svenska ödemförbundet

SÖF

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt