MENY

Webbutbildning för patientmedverkan

Syftet med projektet är att stärka och utveckla möjligheter för patienter och närstående att samverka och vara delaktiga i utvecklingen av samtliga delar av cancervården. Forskning visar att patientsamverkan och patientinflytande leder till verksamhetsutveckling och forskningsresultat som är mer relevanta för cancerpatienter.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen ger en inblick och förståelse för patienter och närståendes roll i förbättringsarbete och forskning inom cancervården.

Utbildningen består av 9 delar om 10 minuter som kan göras oberoende av varandra.  Varje avsnitt innehåller ett antal kunskapsfrågor. Efter genomförd utbildning kan deltagarna medverka i vårdutvecklings- och forskningsprojekt, de får även ett kursintyg.

Du som vill involvera patienter och närstående i dina utvecklingsprojekt kan: 

Webbutbildningen är utformad och testad av RCC tillsammans med patient- och närståenderepresentanter. Lösningen baseras på en form av deltagande aktionsforskning som tar reda på hur människor upplever en process eller vårdsituation för att veta vad som behöver förbättras. 

Informationsbrev

Vi har tagit fram ett informationsbrev till patienter och närstående och till dig som vill anmäla patienter och närstående till webbutbildningen, det kan du ladda ned här: 

Om deltagande aktionsforskning

Deltagande aktionsforskning är en experimentell forskningsmetod för interventioner, utveckling och förändring i och av en praktisk situation. I forskningsprocessen deltar forskare tillsammans med praktiker i utveckling av frågeställning, metod, deltagande och analys för att systematiskt genomföra och utvärdera en förändring av praktiken.

Nedan finner du bildspel med ljud om deltagande aktionsforskning

Klicka på högtalaren om du vill höra presentationen. 

Nästa steg

I dagsläget är utbildningen öppen för patienter och närstående i Stockholm och Gotland. Det pågår en dialog om att eventuelt öppna webbutbildningen för alla som är intresserade av att medverka.

Bakgrund

Webbutbildningen är framtagen inom projetet Patientsamverkan i förbättringsarbete och forskning inom cancervård som drivits av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland inom Program 4D

Syftet med projektet var att utveckla en modell för hur patienter- och närstående kan medverka i vårdutveckling.  


Faktaägare: Maria Brovall

Sidan uppdaterad: 31 mars 2017