Webbutbildning - patientsamverkan

Webbutbildningen ger en inblick och förståelse för patienter och närståendes roll i förbättringsarbete och forskning inom cancervården. Syftet är att stärka och utveckla möjligheter för patienter och närstående att samverka och vara delaktiga i utvecklingen av samtliga delar av cancervården.

Utbildningen består av 9 delar om 10 minuter som kan göras oberoende av varandra.  Varje avsnitt innehåller ett antal kunskapsfrågor. Efter genomförd utbildning kan deltagarna medverka i vårdutvecklings - forskningsprojekt och de får även ett diplom. 

Innehåll

  • Patient och närståendesamverkan
  • Värdebaserad vård
  • Kvalitetsregister för cancersjukdomar
  • Patientsäkerhet i cancervården
  • Patientrapporterande mått
  • Forskningsprocessen
  • Att vara med i klinisk prövning
  • Aktionsforskning
  • Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotlands organisation

Utbildningen öppen för patienter och närstående i Stockholm och på Gotland.

Anmälan - patienter och närstående

Faktaägare: Lena BomanLena Boman

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017

Regionalt