Funktionella besvär efter cancer i bäckenet -  i analogi med RCC Syd

I avsikt att samla den kunskap som finns nationellt och internationellt kring de problem som drabbar patienter som genomgått behandling av cancer i bäckenet skapas nu BäckenCancerRehabCentrum (BCRC) i Stockholm.

BäckenCancerRehabCentrum (BCRC)

BCRC är ett kunskapscentrum som samlar den kompetens som finns inom området så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom. BCRC deltar i utbildning av de enheter som behandlar bäckencancer för att minimera de negativa effekterna, så att respektive kirurg-, onkolog-, gynekolog- och urologklinik kan hantera majoriteten av patienterna. Patienter med komplex problematik kan tas om hand på BCRC.

BCRC är en enhet man kan konsultera, som vårdgivare i specialistvården och primärvården. Patienten kan även själv kontakta Centrum förCancerrehabilitering (CCR).

På BCRC arbetar stomiterapeut/tarmterapeut/uroterapeut och andra specialistsjuksköterskor, sexolog, kurator, psykolog, onkolog med flera tillsammans för att gemensamt adressera de problem patienterna har. BCRC samarbetar med befintliga resurser såsom kolorektalkirurgiska enheter, gynekolog, fertilitetsenhet, smärtkliniker och Andrologiskt Centrum.

BCRC är under uppbyggnad 2016 inom CCR under SLSO, geografiskt förlagd till Sabbatsbergs sjukhus och räknar med att ta emot sina första patienter hösten 2016.

Om cancer i lilla bäckenet

I region Stockholm-Gotland behandlas över 2000 patienter årligen på grund av cancer i lilla bäckenet. Det rör sig om tjock- och ändtarmscancer, gynekologisk och urologisk cancer. Behandlingen består av en eller flera av modaliteterna strålbehandling, operation och cytostatika. Dessa behandlingar ger biverkningar.

Operation och/eller strålbehandling av bäckenorgan medför skador på nerver och blodkärl i lilla bäckenet samt orsakar ärrbildning. Detta kan ge problem med såväl avföring som urin och sexualitet hos både män och kvinnor. I Stockholm finns mycket kompetens kring dessa problem, men kunskapen är i hög grad utspridd. Hjälpen varje patient erbjuds är inte jämlik utan beroende av vem patienten råkar träffa. 

Faktaägare: Annika Sjövall

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017

Regionalt