Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

I avsikt att samla den kunskap som finns nationellt och internationellt kring de problem som drabbar patienter som genomgått behandling av cancer i bäckenet har vi startat BäckenCancerRehabCentrum (BCRC) i Stockholm.

BäckenCancerRehabCentrum (BCRC)

BCRC är ett kunskapscentrum som samlar kompetens inom området bäckencancerrehabilitering så att alla patienter kan erbjudas en optimerad och jämlik rehabilitering för sina bäckencancerrelaterade symptom. BCRC deltar i utbildning av de enheter som behandlar bäckencancer för att minimera de negativa effekterna, så att respektive kirurg-, onkolog-, gynekolog- och urologklinik kan hantera majoriteten av patienterna. Patienter med komplex problematik kan tas om hand på BCRC.

BCRC är en enhet man kan konsultera, som vårdgivare i specialistvården och primärvården. Patienten kan även själv kontakta Centrum förCancerrehabilitering (CCR).

På BCRC arbetar specialistsjuksköterskor med specifika kompetenser inom tarm- och uroterapi, sexologi och potensrådgivning samt kolorektalkirurg. På CCR finns även psykolog, kurator, dietist, fysioterapeut, lymfterapeut och arbetsterapeut. BCRC samarbetar med befintliga resurser såsom kolorektalkirurgiska enheter, gynekolog, fertilitetsenhet, smärtkliniker, gastroenterolog, urolog och Andrologiskt Centrum.

BCRC började ta emot patienter hösten 2016 och verksamheten växer. Ett projekt drivs inom BCRC för etablering av ett strukturerat omhändertagande av patienter som behandlas för cancer i lilla bäckenet; Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer. I detta projekt är målet att de flesta patienter kommer på sitt första besök på BCRC redan före behandlingsstart och att uppföljande besök och utvärdering av insatta åtgärder sker strukturerat under det första året efter diagnos och behandling samt sedan efter behov. Detta för att eventuella problem och rehabiliteringsbehov ska identifieras och adresseras så tidigt som möjligt för att patienten ska må så bra som möjligt.

Om cancer i lilla bäckenet

I region Stockholm-Gotland behandlas över 2000 patienter årligen på grund av cancer i lilla bäckenet. Det rör sig om tjock- och ändtarmscancer, gynekologisk och urologisk cancer. Behandlingen består av en eller flera av modaliteterna strålbehandling, operation och cytostatika. Dessa behandlingar ger biverkningar.

Operation och/eller strålbehandling av bäckenorgan medför skador på nerver och blodkärl i lilla bäckenet samt orsakar ärrbildning. Detta kan ge problem med såväl avföring som urin och sexualitet hos både män och kvinnor. I Stockholm finns mycket kompetens kring dessa problem, men kunskapen är i hög grad utspridd. Hjälpen varje patient erbjuds är inte jämlik utan beroende av vem patienten råkar träffa. 

Kommande utbildningstillfällen:
Utbildning i handläggning av bäckencancerrelaterade besvär
26 april kl.13.00 - 16.00 på CCR, Sabbatsbergs sjukhus. 
Inbjudan (pdf)
Klicka här för anmälan senast 17 april. 

Faktaägare: Annika Sjövall

Sidan uppdaterad: 3 april 2018

Regionalt