MENY
Till regionspecifikt innehåll

Information om cancerrehabilitering

Här finns en broschyr om cancerrehabilitering

Syftet med cancerrehabilitering är att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och behandling.

Broschyren vänder sig till dig som är patient och närstående
Fysiskt aktivitet en del av din cancerrehablitering 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Länkar

CancerRehabFonden

Stöd vid information till patienter om cancerrehabilitering i Stockholm och på Gotland

Syftet med dessa broschyrer om cancerrehabilitering är att underlätta samtalet med patienten om vilken rehabilitering som är lämplig och att ge stöd för att komma igång med fysisk aktivitet.

Broschyren Cancerrehabilitering - Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation ger en inblick i de möjligheter som finns till cancerrehabilitering. Broschyren Fysisk aktivitet – en del av din cancerrehabilitering belyser vikten av fysisk aktivitet och olika exempel på hur patienten kan göra för att öka sin fysiska aktivitet utifrån de förutsättningar som finns. 

Användning

1.Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient.

Stockholm

Gotland


2. Tryck upp den och använd som en vanlig broschyr. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri.

Tryckfärdig pdf

Stockholm

Gotland

Patient-och närståenderådet i sydöst organiserar möten för cancerpatienter och deras anhöriga. I Linköping finns Hjärtats rum, och i Jönköping Hjärtats hus som bägge drivs ideellt.


Sidan uppdaterad: 13 februari 2019