Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är uppdaterat 2019. Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional tillämpningsrutin för lymfödem

Den regionala tillämpningen berör avvikelser och förslag på utveckling för att leva upp till rekommendationerna i Kap 7.8 Lymfödem i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och har utarbetats av en regional arbetsgrupp. RCC Syds styrgrupp har godkänt kommunikation och spridning av tillämpningen i respektive region för fastställande enligt samma rutin som för nationella vårdprogram. 

Regional tillämpning NVP cancerrehabilitering

Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.
Regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering (pdf)