MENY

Nationellt cancerforskningsstöd

RCC tillhandahåller med hjälp av nationella kvalitetsregister och diagnosspecifika patientöversikter en nationell infrastruktur för insamlande av kliniska data.

Detaljerad klinisk information som även kan användas tillsammans med information från biologiskt material från biobanker är en viktig resurs för svensk cancerforskning. 

Regionala cancercentrum stödjer forskning på flera sätt där huvuddelen av arbetet sker regionalt. Flera initiativ har tagits nationellt med bland annat nationell arbetsgrupp, forskningssamordnare, nationell arbetsgrupp för klinisk cancerforskning och nationell cancerportal. Resultaten från dessa arbeten kommer att omhändertas och utvecklas ytterligare. Diskussioner om hur detta ska ske pågår.

Centralt i dessa sammanhang är hur kliniska data får användas med bevarad säkerhet för integriteten och juridiska hänsyn och här har RCC pekat på behovet av nationellt stöd i tolkning av lagar på området. 


Faktaägare:Anna Pedersen, forskningskoordinator, RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 17 december 2018