MENY

Hälsoinformatörer i Botkyrka kommun

Samarbete med Botkyrka kommun för ökad kunskap kring cancer och hur man kan minska risken att drabbas. De 42 volontärerna (Hälsoinformatörer) boende i kommunen har varit oerhört framgångsrika i sitt arbete.

I ett unikt samarbete med Botkyrka kommun och lokala aktörer drevs ett pilotprojekt där befolkningen i Botkyrka kommun gavs ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. Projektet leddes av Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm – Gotland. Nu har Sigtuna komun tagit beslut att införa modellan. 

Nästa steg

Pilotprojektet avslutades juni 2016. Då projektet har gett bra och positiva resultat planerar RCC Stockholm Gotland att i samarbete med Botkyrka kommun implementera konceptet hälsoinformatörer i den ordinarie verksamheten. Sigtuna kommun har tagit beslut att iföra modellen och fler kommuner står på tur. Se slutrapporten till höger. 

Rapportering i media

Ekonomi påverkar överlevnad, Cancerfondens webbsida

SVT Nyheter Stockholm - Nytt projekt  ska minska cancer (5.37 minuter in i programmet).

 

P4 Stockholm - Dogge om att leva nära cancer 

Dagens Samhälle - Nytt projekt motarbetar myter om cancer

Sveriges Radio - P4

Stockholm direkt - Nytt projekt ska minska cancer

The cancer blogg

Sveriges Radio - Finska radion

Lokaltidningen  - Södra Sidan

Jag lärde mig att språket är avgörande, Cancerfondens webbsida

Godkänt av UNESCO

Pilotprojekt är godkänt som ett av Unesco LUCS kunskapspilotprojekt då det uppfyller de krav som ställs för att godkännas för det. Kriterierna är att det ska innehålla följande områden: utbildning, integration, forskning, demokrati och jämlikhet. 


Faktaägare: Lena Sharp

Sidan uppdaterad: 25 oktober 2017