Utbildningar för vårdprofession

En av de centrala uppgifterna för Regionala cancercentrum är att tillsammans med landsting och regioner ansvara för kompetensförsörjning och utbildning för medarbetare inom cancervården. 

RCC ska knyta samman och ta tillvara alla kompetenser och bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Vårdens utveckling ska stödjas genom ny kunskap om cancervårdens effekter och nyttan för patienten. Här kan du läsa om olika utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningar för vårdprofession hittar du under respektive region.

Gemensam information uppdaterad: 11 oktober 2018

Regionalt