MENY

Kurs i grundläggande cancervård

En efterfrågad kurs är tillbaka! Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 28 januari 2019.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Dessa verksamheter bidrar gemensamt med resurser och förbereder samt genomför kursen tillsammans.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Syfte

  • Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer.
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar, både akuta och sena, och hur de kan behandlas och lindras.
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med till exempel cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.

Kursdatum

Måndag 28 januari
Onsdag 6 februari
Tisdag 12 februari

Plats

Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4, lokal: Ljung

Kostnad 

Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500 kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Observera: Deltagarantalet är begränsat till cirka 50 personer.
Besked om antagning sker då kursen är fullbokad eller senast den 10 december 2018. Målsättningen att få en blandad gruppsammansättning från olika arbetsplatser och verksamhetsområden. 

Vid frågor kontakta pkc.slso@sll.se

Länk till anmälan

Varmt välkommen


Sidan uppdaterad: 9 oktober 2018