MENY

Patientsamverkan - webbutbildning

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC), men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det.

Utbildningen ska bidra till att öka patientinflytandet och stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet. Webbutbildningens olika teman utgår från patient- och närståendeföreträdares önskemål.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare


Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 7 maj 2019