Affektfokuserad cancerrehabilitering - en tvådagarsutbildning för kontaktsjuksköterskor

Kursens mål är att öka kunskap om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom och värdet av att arbeta med strukturerade bedömningar av psykosociala behov för att hitta de patienter som är i behov av extra stöd, tidigt under sin cancerbehandling.

Cancer och känslor, hur hänger det ihop egentligen?
Och varför är det så viktigt att vi får reagera speciellt när vi drabbas av en svår livshändelse? Varför pratar vi inte om en cancerdiagnos som en traumatiserande händelse när vi vet att de flesta patienter går igenom en krisreaktion efter att de fått sitt cancerbesked?

Vad är affektfokuserad cancerrehabilitering?

Det borde vara lika självklart att vi tar hand vårt känsloliv som att vi tar hand om vår kropp när vi ska läka. Men det är inte alltid lätt och vi kan behöva hjälp i den processen. Att vi tillåter oss att reagera är en förutsättning för att vi ska återhämta oss psykiskt efter att vi behandlats för cancer.

Den här utbildningen ger dig som kontaktsjuksköterska verktyg för hur du kan se olika psykologiska reaktioner hos dina patienter och du får även verktyg för hur du kan hjälpa dem. 

Utbildningsdatum hösten 2018

30-31 augusti   Fullbokad
4-5 oktober       Fullbokad   
25-26 oktober   Fullbokad
8-9 november Gotland
29-30 november

Tid: 09.00–16.00, båda utbildningsdagarna
Plats: Långholmens Hotell och Restaurang, Långholmsmuren 20
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri 

För mer information, kontakta: Ylva Hellstadius, utbildningsansvarig/processledare cancerrehabilitering, ylva.hellstadius@sll.se

 

Anmälan - Affektfokuserad cancerrehabiltering

Välj datum

Sidan uppdaterad: 18 september 2018

Regionalt